Functional Movement Screen

  Co to jest FMS? Functional Movement Screen (FMS) jest badaniem przesiewowym mającym na celu zidentyfikowanie zakłóconych wzorców ruchowych oraz asymetrii występujących w naszym ciele. W praktyce oznacza to zbiór testów, które prowadzą do wykrycia słabych punktów w sposobie poruszania się przez nas w trakcie wykonywania różnego rodzaju aktywności fizycznych, nie tylko uprawiania sportu. W[…]

ZDROWIE

Masaż leczniczy Terapia z wykorzystaniem technik masażu głębokiego, terapii manualnej oraz opracowaniem punktów spustowych mięśni. Masaż nastawiony jest na likwidację przyczyny wystąpienia bólu, a nie na skutki tak jak to się dzieje w wypadku stosowania tabletek przeciwbólowych. Działanie przyczynowe możliwe jest dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych technik oraz wykonanie testów przesiewowych oraz przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu. Terapia[…]